Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Privatlivspolitik

Dataansvarlig:

White Avenue Group A/S
Lundagervej 45B
DK-8723 Løsning
CVR: 37628174

Sidst opdateret: 22. februar 2024

 1. Indledning
  Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter ”Datapolitik(ken)”) beskriver, hvordan White Avenue Group A/S, CVR-nr. 37628174 (herefter ”White Avenue Group”, ”whiteavenuegroup.dk” ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om:

  a) kunder
  b) medarbejdere hos vores kunder
  c) personer, der indgår i dialog med White Avenue Group om en evt. fremtidig kunde-/leverandørrelation
  d) jobansøgere
  e) brugere af hjemmesiden whiteavenuegroup.dk
  f) leverandører
  g) medarbejdere hos vores leverandører
  Når du indgår i nogen af ovenstående dialoger eller brugerscenarier og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Datapolitik finder anvendelse.
  Ligeledes når du anvender vores Produkt og afgiver dine personoplysninger til os, accepterer du, at denne Datapolitik finder anvendelse.

 2. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?
  1. Når du bruger vores hjemmesider får du muligheden for, at godkende en række cookies, som er nøjere beskrevet i den forbindelse. Disse oplysninger omfatter bl.a. din browsertype, din IP-adresse, din adfærd og informationer om din computertype (herefter ”Cookiedata”). Cookiedata bruger vi generelt til at forbedre vores Produkt, skaffe viden om kundepræferencer, forbedre konverteringen på vores hjemmeside og foretage målrettet markedsføring. De specifikke cookies er listet og beskrevet på vores hjemmeside.
  2. Når du handler hos os, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig for at kunne levere det givne produkt samt modtage online betaling. Disse data er indsamlet af os, men afgivet af dig og omfatter navn, adresse, e-mail og telefonnummer (herefter ”Generelle Kundedata”).
  3. Vi beder dig om ikke at indtaste og oplyse følsomme personoplysninger nogen steder i din kontakt med os på vores hjemmeside, kommentarfelter, i mailkorrespondancer, supportchat eller lignende felter, som måtte blive gjort tilgængelig for dig. Vi betegner følsomme personoplysninger som information der omfatter race, etnicitet, religion eller filosofisk overbevisning, seksuel orientering, helbred, politisk standpunkt, bankoplysninger eller fagforeningstilhørsforhold.
  4. Ved generel mailkorrespondance vil private data i form af navn og e-mailadresse samt personlige data, der måtte fremgå af mailens indhold og pågældende mailsignatur (herefter ”Generelle Kundedata”), blive opbevaret i ansattes mailklienter (one.com) hos White Avenue Group.
  5. White Avenue Group opbevarer personlige data, som er oplyst af samarbejdspartnere, leverandører og virksomheder. Det kan være personlige data, der er givet til White Avenue Group i  forbindelse med generel digital korrespondance, tilbud, kontraktoplæg, licenser, etc. (herefter ”Generelle Leverandørdata”).

 3. Hvad er grundlaget for vores behandling?
  1. Vores behandling af Cookiedata foretages, så White Avenue Group kan varetage sine legitime interesser i at forbedre brugeroplevelsen ved brug af vores Produkt og af vores hjemmeside samt tilbyde vores kunder de mest relevante tilbud via marketingtiltag.
  2. Vores behandling af Generelle Kundedata foretages, fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde aftalen om køb og brug af vores serviceydelser og/eller Produkt samt udføre struktureret og professionel key account management.
  3. Vores behandling af Generelle Leverandørdata er nødvendig for at kunne opretholde professionelle samarbejder, dialoger og indkøbsaftaler med vores leverandører og samarbejdspartnere.

 4. Videregiver vi dine personoplysninger til andre?
  1. Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, hvis lovgivningen tillader det. Dine personlige oplysninger videregives ikke til 3. part til marketingformål, medmindre vi har fået din forudgående accept (se dog pkt. 4.2.).
  2. Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores tjenester bedst muligt. Disse eksterne leverandører kaldes databehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun dine personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere og iht. til denne Datapolitik.

 5. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
  1. Vi sørger for løbende at slette dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante for de formål, vi har indsamlet dem til. Vi beholder dog dine personoplysninger i det omfang, at lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

 6. Hvilke rettigheder har du som registreret?
  1. Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:
   (a) Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
   (b) Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
   (c) Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
   (d) Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
   (e) Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en handel med dig.
   (f) Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.
  2. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet i punkterne ovenfor, skal du henvende dig ved at skrive til følgende e-mail: gdpr@whiteavnuegroup.dk. Vi svarer udelukkende på GDPR relaterende henvendelser via denne angivet e-mail.
  3. Vi bestræber os på, at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger. Der skal dog forventes en vis behandlingstid afhængigt af sagens kompleksitet. Vores målsætning er, at indkomne henvendelser / sager er påbegyndt behandlet og håndteret inden for 2-3 måneder fra vi har modtaget den skriftlige henvendelse.
   Hvis du på trods af dette ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

 7. Ændringer i denne Datapolitik
  Den hurtige udvikling af internettet herunder regler omkring behandling af personlige data og cookies som fx GDPR betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Datapolitik efter nødvendighed. Gør vi det, retter vi datoen for “sidst opdateret” på forsiden af denne Datapolitik. Ved væsentlige ændringer offentliggøres dette via en tydelig meddelelse på whiteavenuegroup.dk

 8. Kontakt
  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Datapolitik, eller hvis du vil gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os skriftligt på info@elevenaustralia.dk